zwa
inkwari yamaphara
lyrics

[Chorus]

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

S'khathel' amanikiniki

K'fika thina, s'bakhand' amahliphihliphi

S'khathel' amaphixiphixi

K'fika thina, sek'fik' iy'nxikinxiki

S'khathel' amanikiniki

K'fika thina, s'bakhand' amahliphihliphi

S'khathel' amaphixiphixi

K'fika thina, sek'fik' iy'nxikinxiki

So, I rose, rose, rose to the top

I rose to the top

I said that I rose, rose, rose to the top

Nkulunkulu, ngicel' ungigcine when I rise to the top

Said I rose, rose, rose to the top

I rose to the top

I said that I rose, rose, rose to the top

Nkulunkulu, ngicel' ungigcine when I rise to the top, ey!

[Verse]

Black after blackout, dash-a 's-dash-ile

Boss after bosso, kuyacac' ibhemile

(Ey, uwubanike wena?)

Sekukhon' osebudlile

As'manzi, as'manzi, awus'bheke somile

Ang'lale e-pa**age evivil' amaphara

Ang'phak' enkwarin' evivil'amasahha

Imbat' icushiwe ivik' unoxhaka

Angi-package is'shwaph' evikil' amapaka

Shumi leminyaka, Shumi leminyaka, now we reaching u-millenium

Nkwar' yaphara, aph' amabhodwe? Mina nabang'bami sophaka

Y. Peter Tosh, mina ngyay'shova, mina namaphara sow'siyayinyomfa

Shumi leminyaka, Shumi leminyaka, mina nabangan' bam' syay'shova

[Chorus]

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

S'khathel' amanikiniki

K'fika thina, s'bakhand' amahliphihliphi

S'khathel' amaphixiphixi

K'fika thina, sek'fik' iy'nxikinxiki

S'khathel' amanikiniki

K'fika thina, s'bakhand' amahliphihliphi

S'khathel' amaphixiphixi

K'fika thina, sek'fik' iy'nxikinxiki

So, I rose, rose, rose to the top

I rose to the top

I said that I rose, rose, rose to the top

Nkulunkulu, ngicel' ungigcine when I rise to the top

Said I rose, rose, rose to the top

I rose to the top

I said that I rose, rose, rose to the top

Nkulunkulu, ngicel' ungigcine when I rise to the top, ey!

[Bridge]

Skef-duzu, skef-duzu, skef-duzu

All up in smoke we making big moves

Skef-duzu, skef-duzu, skef-duzu

All up in smoke we making big moves

Skef-duzu, skef-duzu, skef-duzu

All up in smoke we making big moves

Skef-duzu, skef-duzu, skef-duzu

All up in smoke we making big moves

[Verse]

Amaphar' abhengile, utshwala b'thengiwe

Aziwe ma-heiyina, nani n'pikiwe

Excuse my paranoia, angithi ng'qhafile

S'vengezela whole night mase s'thintile

Ngibiz' uBharabha avel' akuthintithe

U-4 fingers we-stiff, uvel' uvithike

Senz' ey'bukwayo, ihlo uvel' ulicikice

Ngi Godly, Ngi Godly, ungcwal' uzuchichime

Spensa spensani, k'lahla amalahla

K'khayida amakhayidi kwiphel' ama-cider

K'shawamavosho, k'julukiqolo

If ungaxavathi then you're an outsider

Iskeem samaphara es'didis' u-ring leader

Skeem sonunuz' es'didise ngok'dlisa

Choose umay'khethela, iz' uzopika

Inkwar' yamaphara la, as'fune minciza

[Verse]

[Chorus]

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

Inkwar' yamaphara

Inkwar' yamaphara

Baph' abantwana

S'khathel' amanikiniki

K'fika thina, s'bakhand' amahliphihliphi

S'khathel' amaphixiphixi

K'fika thina, sek'fik' iy'nxikinxiki

S'khathel' amanikiniki

K'fika thina, s'bakhand' amahliphihliphi

S'khathel' amaphixiphixi

K'fika thina, sek'fik' iy'nxikinxiki

So, I rose, rose, rose to the top

I rose to the top

I said that I rose, rose, rose to the top

Nkulunkulu, ngicel' ungigcine when I rise to the top

Said I rose, rose, rose to the top

I rose to the top

I said that I rose, rose, rose to the top