valravn
svend i rosengaard
lyrics

Hvor har du været så længe

-Svend i Rosengaard

Jeg har været i enge

-kære moder vor

i vente mig sent eller aldrig

Hvorfor er dir sværd så blodigt

Jeg har dræbt min broder

Hvorfor har du dræbt bin broder

For han haver sovet med hustruen min

Hvor vil du hen dig vende

Jeg vil af landet rende

Hvad vil du gøre af hustruen din

Hun må spinde for føden sin

Hvornår vil du hjem dig vende

Når vi ser havet brænde

Hvornår ser vi havet brænde

Når vi ser fjerene synke

Hvornår ser vi fjerende synke

Når vi ser stenene flyde

Hvornår ser vi stenene flyde

Fjerene synke og havet brænde

Svend i Rosengaard

Når vi ser verden ende