valravn
hedebys
lyrics

I den første drøm jeg fik

Den døde mand han til mig gik

Han sagde du skal fare til Hedeby

Der bor alle mine frænder ni

Min fader of min moder

min søster og yngste broder

Der bor Kristine min væne viv

Hun forrådte mig mit unge liv

Kristine med hendes møer fem

De kvalte mig i silkeseng

De bandt mig til et knippe hø

Og førte mig over vilden høj

-så vide da ganger der ord af

Den samme svend jeg troede bedst

Han rider nu min gode hest

-så vide da ganger der ord af

Han sladrer over bredden bord

Og spotter mine børn med grimme ord

Han spotter dem med deres far er død

Og giver dem så liden brød

Han går med min sølver kniv

Og sover hver nat med min væne viv

Så er du mand ud af min æt

Så skal du føre min sag i rette

-så vide da ganger der ord af

af min æt så skal du føre min sag i rette

Jeg vågnede af den drøm så brat

Gravede op den døde mand samme nat

Jeg satte ham op på min hest

Så red vi som vi kunne bedst

Da vi kom til Kristines gård

Jeg satte den døde mand ved bord

Den svend han fik så ondt et mod

At blodet sprang fra hjerterod

Er du Kristine ved dette værk kendt

Så skal du blive på bålet brændt

-så vide da ganger der ord af

dette værk kendt så skal du blive

på bålet brændt

Hendes unge liv i jern blev spændt

Inden maj dag lå hun på bålet brændt

-så vide da ganger der ord af

jern blev spændt inden maj dag lå hun

på bålet brændt