impuls
lengsel
lyrics

Det lever et ekko som trenger seg fram

En stemme som hvisker et drømmende savn

En uro vokser og gror i meg

Et hjerte som søker å finne vei

Jesus, Jesus, Jesus, er du mitt svar?

En lengselens sang, en uferdig klang

En tone beveger en dypere favn

En lengsel etter mer harmoni

En stemme som søker en melodi

Jeg skuer et lys som viser en vei

Du søker all lengsel, vil lyse for meg

Ditt lys det stråler i symfoni

Ditt lys gir farger og perspektiv