impuls
hellig and
lyrics

Fylt av fred og kjærlighet

Din Ånd er god

Fylt av trøst og varsomhet

Din Ånd er god

Du har gitt meg liv

En tro som følger meg

Du har gitt meg håp i deg

Hellig Ånd takk for at du kom

Takk at du viser vei for meg

Hellig Ånd du blåser liv i meg

Ett liv, ett håp, i deg

Du gjenføder, fornyer meg

Din Ånd er god

Gir meg kraft og leder meg

Din Ånd er god

Du har gitt meg liv

En tro som følger meg

Du har gitt meg håp i deg

Hellig Ånd takk for at du kom

Takk at du viser vei for meg

Hellig Ånd du blåser liv i meg

Ett liv, ett håp, i deg

Du har gitt meg liv

En tro som følger meg

Du har gitt meg håp i deg

Hellig Ånd takk for at du kom

Takk at du viser vei for meg

Hellig Ånd du blåser liv i meg

Ett liv, ett håp, i deg

Takk Hellig Ånd

Takk Hellig Ånd